طی 11 ماهه گذشته به طور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار در بورس تهران سرمایه‌گذاری شده است

ارزش مبادلات سهام در بورس تهران تا پایان بهمن ماه امسال از مرز 11 میلیارد دلار گذشت. این آمار بر اساس قیمت دلار با نرخ 850 تومان می‌باشد.طی 11 ماه نخست امسال در هر ماه به طور متوسط یک میلیارد دلار از نقدینگی برای دادو ستد 12 میلیارد و 756 میلیون سهم از سهام 420 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران صرف شده است. برحسب آمار منتشر شده تا پایان بهمن ماه 5/1 میلیون نفر در بورس تهران به دادو ستد سهام پرداختند.(سایت بورس 9/12/83 )