طی ماه گذشته میانگین قیمت نفت خام ایران از مرز 44 دلار گذشت

  
ميانگين قيمت نفت خام ايران در ماه
مي ميلادي 44 دلار و 7 سنت بوده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، در ماه مي قيمت نفت خام سبك ايران 74/54 دلار بود. همچنين قيمت نفت خام سنگين
ايران در همين ماه 27/42 دلار بود.
همچنين نيويورك تايمز نوشت: افزايش حملات تروريستي در نيجريه كه يكي از مهمترين
صادركنندگان نفت به آمريكا به شمار مي رود و كمبود ظرفيت پالايشگاههاي جهان،
مهمترين عوامل افزايش قيمت جهاني نفت به بيش از 58 دلار بوده است .
برخي از كارشناسان مستقل انرژي در آمريكا بر اين باورند كه قيمت جهاني نفت به علت
افزايش تقاضاي نفت از سوي آمريكا و چين طي هفته هاي آينده به بيش از 70 دلار در هر
بشكه خواهد رسيد .
نيجريه كه يكي از مهمترين صادركنندگان نفت به آمريكا مي باشد ، روزانه بيش از 1/1
ميليون بشكه نفت به اين كشور صادر مي كند .
به اعتقاد كارشناسان نفتي قيمت جهاني نفت اكنون هنوز نسبت به قيمت نفت در سال 1981
ميلادي كه ميزان صادرات نفت ايران به شدت كاهش يافت ، ارزان تر است . قيمت جهاني
نفت در سال 1981 ميلادي به بيش از 24/35 دلار رسيد كه با احتساب ارزش كنوني دلار هر
بشكه نفت بيش از 44/75 دلار مبادله مي شده است .
يكي از نگرانيهاي عمده كشورهاي عضو اوپك كه در اجلاس اخير اين سازمان در شهر وين
نيز به آن اشاره شد ، تاثير افزايش قيمت جهاني نفت بر بازار خودرو است . با افزايش
قيمت جهاني نفت و بنزين دارندگان خودروهاي شخصي ترجيح مي دهند ، از وسائل حمل و نقل
عمومي استفاده كنند و كساني نيز كه قصد خريد خودرو را دارند اكنون از اين تصميم خود
منصرف مي شوند .
ديويد پارسل كارشناس برجسته انرژي در شهر هوستون آمريكا در اين باره مي گويد : وقتي
كه در ميهمانيهاي خانوادگي شركت مي كنم ، مردم اكثرا از من سوال مي كنند قيمت بنزين
چه زماني ارزان خواهد شد و من نيز پاسخ مي دهم هر گاه كه شما از وسائل نقليه عمومي
بيشتر استفاده كنيد .
البته اندي ژي اقتصاد دان مشهور موسسه مورگان استنلي بر خلاف پيش بيني هاي موجود
درباره افزايش قيمت جهاني نفت ، معتقد است : با توجه به كاهش 2/1 درصدي نفت در چين
طي 5 ماه نخست سال جاري ميلادي ، قيمت جهاني نفت به شدت كاهش خواهد يافت .