طی شش ماه گذشته 78 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را محصولات صنعتی تشکیل داد

 براساس آمار ارائه
شده از سوی دفتر امور صادرات وزارت صنایع ومعادن در شش ماهه اول سال 84 جمعا سه
میلیارد و 581 میلیون دلار کالا به خارج صادر شده که دو میلیارد و 823 میلیون دلار
از این میزان متعلق به کالاهای صنعتی ومعدنی و صنایع دستی بود که نسبت به مدت مشابه
سال قبل از رشد 23 درصدی برخوردار شده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن، در این مدت ارزش صادرات صنایع
غذایی با 5/30 درصد رشد به 146 میلیون دلار، محصولات شیمیایی با 78 درصد رشد به 160
میلیون دلار، محصولات پتروشیمی با 5/3 درصد رشد به 6/486 میلیون دلار ، مصنوعات
پلاستیکی و ملامین با 219 درصد رشد به 4/120 میلیون دلار ، فرآورده های معدنی با 22
درصد رشد به 3/98 میلیون دلار و صنایع معدنی با 3/47 درصد رشد به 190 میلیون دلار
رسید.
بنابراین گزارش همچنین صادرات آهن و فولاد ، با رشدی معادل 7/90 درصد به 4/528
میلیون دلار، صادرات فلزات غیرآهنی با 56 درصد رشد به 151 میلیون دلار، صنایع فلزی
با 7/30 درصد رشد به 7/37 میلیون دلار ، صادرات صنایع الکتریکی با 29 درصد رشد به
2/12 میلیون دلار ، صنایع خودرو با 40 درصد رشد به 114 میلیون دلار ، صنایع دستی با
209 درصد رشد به 65 میلیون دلار ، نساجی و پوشاک به 113 میلیون دلار، مصنوعات چرمی
و غیرچرمی به 31 میلیون دلار، مواد شوینده و پاک کننده به 3/18 میلیون دلار و گروه
دارویی با 70 درصد رشد به 33 میلیون دلار رسید.