طی شش ماه اول امسال صادرات غیرنفتی به مرز 5/7 میلیارد دلار رسید

در 6 ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی با 6/58 درصد افزایش به رقم 7 میلیارد و 419
میلیون و 200هزار دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، میزان وزنی کالاهای
صادراتی در این مدت 15میلیون و 882 هزار و 700 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل 7/44 درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش از مجموع کل صادرات غیرنفتی 23 میلیون و 800هزار دلار آن به شیوه
تجارت چمدانی و 194 میلیون و 600هزار دلار آن از طریق بازارچه های مرزی صادر شد.

بنابر این گزارش ارزش صادرات غیرنفتی در 6 ماهه سال گذشته به میزان 4 میلیارد و 678
میلیون و 4000هزار دلار بود.

همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت در حدود 467 دلار بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل 6/9 درصد افزایش نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: در این مدت بخش کالاهای پتروشیمی به لحاظ وزن و ارزش بیشترین
میزان از مجموع کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.

این گزارش حاکی است 8/37 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش پتروشیمی، 2/36 درصد بخش
صنت، 11درصدبخش کشاورزی، 1/6 دصد بخش معدن و 5/3 درصد به بخش فرش و صنایع دستی
اختصاص یافت.

همچین 4 قلم عمده کالاهای صادراتی در این مدت شامل میعانات گازی با یک میلیارد و
792 میلیون و 100هزار دلار، آهن آلات و فولاد با 634 میلیون و 400هزار دلار پسته و
مغز پسته با 356 میلیون و 800هزار دلار و شمش مس با 212 میلیون و 100هزار دلار بوده
است.

بر اساس این گزارش فرش دستباف با 7/2 درصد، روغن گریبس با اختصاص 4/2 درصد، سنگ و
کنستانتره مولیبدن با 1/2 درصد مصنوعات مسی با 8/1 درصد آلومینیوم ساخته شده با 7/1
درصد .

بنابراین گزارش در این مدت 6 میلیون و 506 هزار و 600 تن انواع محصولات پتروشیمی به
ارزش 2 میلیارد و 723 میلیون و 100هزار دلار به خارج از کشور صادر شده که این میزان
به لحاظ وزنی 6/141 درصد و از حیث ارزش 199 درصد افزایش یافت.

همچنین میعانات گازی پلی اتیلن، بنزن و انواع آن، متانول و انواع قیر 5 قلم عمده
کالاهای صادراتی بخش پتروشیمی بوده اند. 3/78 درصد از ارزش کل صادرات بخش پتروشیمی
به این 5 قلم اختصاص داشت.

این گزارش می افزاید: دراین مدت 785 میلیون و 500هزار دلار انواع کالاهای کشاورزی
به خارج از کشور صادر شد که 58 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

همچنین میزان وزنی صادرات محصولات کشاورزی 664 هزار و 700تن بوده که 4/78 درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

پسته و مغز پسته پوست و انواع سالامبور کشمش و انواع آن خرمای تازه و خشک و زعفران
5 قلم عمده کالاهای صادراتی در بخش کشاورزی بوده اند که 68دصد از ارزش کل صادرات
این بخش را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش صادرات انواع کالاهای صنایع دستی در 6 ماهه سال جاری با 8/4 درصد
کاهش در ارزش به رقم 249 میلیون و 700 هزار دلار رسید.

این گزارش می افزاید: ده قلم عمده کالاهای صادراتی در این مدت 5389 درصد از ارزش و
6/36 درصد از وزن کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در این مدت بیشترین میزان کالا از طریق گمرک شهید رجایی صادر شده است به
طوری که 34 درصد از وزنن و 22 درصد از ارزش کل صادرات از این گمرک به خارج از کشور
صادر شد پس از آن منطقه ویژه عسلویه با 6/17 درصد از لحاظ وزن و 4/18 درصد از حیث
ارزش در دوره بعدی قرار گرفت.

همچنین در 6 ماهه سال جاری 3 میلیون و 789 هزار و 900 تن انواع کالاهای صنعتی به
ارزش 2 میلیارد و 608 میلیون و 500هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که این میزان
به لحاظ وزنی 4/16 درصد و از حیث ارزش 9/46 درصد افزایش یافت.

این گزارش حاکی است قیمت صادرت هر تن کالای بخش صنعت دراین مدت 688 دلار بود که
2/62 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

همچنین در این مدت 193 میلیون و 500هزار دلار فرش دستباف به خارج از کشور صادر شد
که 5/77 درصد از ارزش کل صادرات در بخش فرش و صنایع دستی را به خود اختصاص داد.

سنگ های قیمتی و فلزات گرانبها از دیگر کالاهای عمده این بخش بود.

بنابراین گزارش در این مدت 441 میلیون دلار انواع مواد معدنی به خارج از کشور صادر
شد که 2/13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

بر اساس این گزارش سنگ و کنستانتره مولیبدن، سنگ و کنستانتره روی سنگ و کنستانتره
سرب 3 قلم عمده کالای صادراتی در بخش مواد معدنی بودند که 7/70 درصد از ارزش کل
صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند.

همچنین در 6 ماهه امسال 21 میلیون و 250 هزار و 900 تن انواع کالا به ارزش
20میلیارد و 812 میلیون و 700 هزار دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزنی 6/20 درصد و
از حیث ارزش یک درصد افزایش یافت.

متوسط قیمت هر تن کالای واردتی 979 دلار و 40 سنت بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل 3/16 درصد کاهش داشت.

این گزارش می افزاید بیشترین میزان کالاهای وارداتی در این مدت از طریق گمرکات شهید
رجایی و بندر امام خمینی وارد کشور شده است.

یاداور می شود در 6 ماهه سال جاری امارات متحده عربی، آلمان، چین، فرانسه، سوئیس،
ایتالیا، جمهوری، کره، هلند، هند وانگلیستان ده کشور عمده صادرکننده کالا به ایران
بودند.
گفتنی است 5/68 درصد از ارزش کل واردات از طریق ده کشور مذکور وارد شد.