طی شش ماهه نخست امسال تولید سیمان کشور از 5/17 میلیون تن فراتر رفت

برنامه تولید سیمان در سال 85 معادل 35 میلیون و 200 هزار تن بود که طی شش ماهه
نخست امسال 17 میلیون و 518 هزار تن سیمان تولید و تحویل شد که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل 6/5 درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ میزان تولید سیمان کشور طی شش ماهه نخست
امسال در مقایسه با هدف برنامه نیز 6/5 درصد رشد داشته است. در حال حاضر، 9 نوع
سیمان در کشور تولید می شود.

براساس برنامه‌ریزی های انجام شده تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تولید سیمان
کشور به 72 میلیون تن می‌رسد که بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان مصرف سیمان نیز
در زمان یاد شده به حدود 60 میلیون تن خواهد رسید.

همچنین در حال حاضر حدود 14 طرح سیمانی بهینه‌سازی در کشور در حال اجراست که افزایش
ظرفیت بیش از 50 تا 100 طرح ظرفیت قدیمی در آنها انجام خواهد شد و همچنین حدود 10
طرح توسعه و حدود 30 طرح جدید سیمانی در کشور در دست اجراست.

بر اساس این گزارش، کارخانه‌های تولیدکنند سیمان امسال نیز مانند سال گذشته با 98
درصد راندمان نسبت به ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند که این رقم آمار خوبی در سطح
صنعت کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر با وجود این که در نیمه نخست سال گذشته حدود 120 میلیون دلار سیمان به
خارج از کشور صادر شده، مسوولان وزارت صنایع و معادن عنوان کرده‌اند که امسال در
صنعت سیمان صادراتی انجام نشده است.

همچنین به گفته معاون مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، در برنامه دوم
توسعه، برای احداث یک واحد سیمانی روزانه 3 هزار تنی، 60 میلیون دلار ارزبری وجود
داشته، که اکنون این رقم به دلیل استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، به حدود 30
میلیون دلار کاهش یافته و چنانچه حداکثر امکانات ساخت داخل نیز در این موضوع در نظر
گرفته شود، به رقمی بین 15 تا 20 میلیون دلار تنزل کرده است، یعنی میزان وابستگی
ارزی در صنعت سیمان به کمتر از یک سوم سالهای گذشته رسیده است.

این گزارش همچین حاکی است، طرحهای جدید سیمانی در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 5
تا حدود 86 درصد هستند که اغلب آنها از محل حساب ذخیره ارزی و تعداد کمی نیز با
تسهیلات فاینانس در دست اجراست.

همچنین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده که تاکنون از رقم 5/1 میلیون
تن سیمانی که قرار بود از سوی کارخانه‌های تولیدکننده سیمان وارد کشور شود، حدود
3/1 میلیون تن به صورت سیمان و یا کلینکر وارد شده و در مدار توزیع قرار گرفته و
200 هزار تن باقیمانده نیز تا پاییز امسال وارد و پرونده آن مختومه می‌شود.