طی دوماه گذشته ۶/۴ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شد

در ماههای شهریور و
مهر ماه سال جاری و با احتساب قیمت متوسط هر بشکه نفت خام صادراتی، ۶/۴ میلیارد
دلار از مازاد درآمد صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، طبق اعلام شرکت ملی نفت متوسط فروش هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در طی نیمه
نخست سال جاری ۵۰ دلار بوده است.در مرداد ماه امسال کل درآمد مصوب از محل صادرات
نفت خام که ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون است، در بودجه سال جاری محقق شده است.
براساس این گزارش، طبق برنامه از کل درآمهای نفتی در هر ماه به میزان یک دوازدهم
کسر و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. هر میزان که از این مقدار پس از کسر باقی
بماند به حساب ذخیره ارزی ریخته خواهد شد.
طبق گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت امسال ایران حدود ۴۵ میلارد دلار درآمد
نفتی خواهد داشت.
طی ماههای شهریور و مهرماه که جمعا ۶۰ روز به حساب می‌آید روزانه به طور متوسط کشور
توانسته دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر کند.
بنابراین گزارش، در این ۶۰ روز ایران توانسته ۱۴۴ میلیون بشکه نفت خام صادر کند که
قیمت متوسط هر بشکه آن ۵۰دلار در نظر گرفته شده است.رقم این میزان صادرات در کل هفت
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که پس از کسر یک دوازدهم از این مبلغ و واریز
آن به خزانه دولت حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار طی این دو ماه به حساب ذخیره
ارزی واریز شده است.