طی دوماه گذشته 6/4 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شد

در ماههای شهریور و
مهر ماه سال جاری و با احتساب قیمت متوسط هر بشکه نفت خام صادراتی، 6/4 میلیارد
دلار از مازاد درآمد صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، طبق اعلام شرکت ملی نفت متوسط فروش هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در طی نیمه
نخست سال جاری 50 دلار بوده است.در مرداد ماه امسال کل درآمد مصوب از محل صادرات
نفت خام که 16 میلیارد و 100 میلیون است، در بودجه سال جاری محقق شده است.
براساس این گزارش، طبق برنامه از کل درآمهای نفتی در هر ماه به میزان یک دوازدهم
کسر و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. هر میزان که از این مقدار پس از کسر باقی
بماند به حساب ذخیره ارزی ریخته خواهد شد.
طبق گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت امسال ایران حدود 45 میلارد دلار درآمد
نفتی خواهد داشت.
طی ماههای شهریور و مهرماه که جمعا 60 روز به حساب می‌آید روزانه به طور متوسط کشور
توانسته دو میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام صادر کند.
بنابراین گزارش، در این 60 روز ایران توانسته 144 میلیون بشکه نفت خام صادر کند که
قیمت متوسط هر بشکه آن 50دلار در نظر گرفته شده است.رقم این میزان صادرات در کل هفت
میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است که پس از کسر یک دوازدهم از این مبلغ و واریز
آن به خزانه دولت حدود چهار میلیارد و 600 میلیون دلار طی این دو ماه به حساب ذخیره
ارزی واریز شده است.