طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه توسعه ملی،‌ پریسا خانلو به‌عنوان سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت منصوب شد

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مرادی سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سرکار خانم پریسا خانلو به عنوان سرپرست معاونت مالی، سرمایه گذاری، اداری و پشتیبانی شرکت منصوب شدند.

شایان ذکر است نامبرده پیش از این عهده دار مدیریت بودجه و گزارشات شرکت بوده است.

همچنین از زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر حائری در طول تصدی این مسئولیت نیز قدردانی بعمل آمد.