طرح خرید اعتباری سهام در بورس به اجرا در می‌آید

دبیر کل بورس اوراق بهادار گفت :طرح خرید اعتباری سهام برای افزایش مشارکت مردم عادی در بورس تهران اجرا می شود .
دبیرکل بورس اوراق بهادار ، حسین عبده تبریزی ، اظهار داشت : مشابه امکاناتی که سازمان خصوصی‌سازی برای خریداران سهام دولتی در نظر می‌گیرد ، در اختیار مردم عادی قرار خواهیم داد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری عادی می‌توانند طبق همان مکانیزم با پرداخت مثلاً 40 درصد قیمت سهام یک شرکت در نمادی مانند « ژعمده» به دادوستد اعتباری سهام بپردازند . .
دبیرکل بورس گفت : در شرایط فعلی که توجه عمومی به بازار سهام جلب شده بهترین زمان برای معرفی ابزارهای جدید به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بورس است و اعتقاد داریم می‌توانیم چنین نکات مثبتی را از دل شرایط کنونی بیرون بکشیم. .
وی افزود: بر این اساس طرح فروش نسیه سهام مطرح شد که قرار است فعلاً بانک‌ها در این بخش فعال شوند . این موضوع کف بازار سهام را در برابر نوسان‌های مقطعی محکم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد : قراردادهای بازارگردانی برای تعدادی دیگر از شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس در حال انعقاد است . .
وی افزود: به زودی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی و غدیر در کنار صدرا به چرخه بازارگردانی در بورس تهران می‌پیوندند ، تلاش داریم به تدریج دایره بازارگردانی را به مجموعه 50 شرکت فعال‌تر بورس گسترش دهیم . به گفته دبیرکل بورس مجموعه اقدامات یاد شده در نهایت می‌تواند شرایطی را در بازار سهام فراهم آورد که مردم عادی کمتر دچار مشکل شوند.