طرح تثبیت قیمت‌ها نرخ تورم را 8/3 درصد کاهش داده است


معاون وزير بازرگاني گفت: طرح تثبيت قيمت‌ها كه از ابتداي سال جاري
شروع شد، حدود 8/3 درصد تورم را كاهش داده است.


محمد علي احمديان در گفت و گو با خبرگزاري فارس با تاكيد بر موثر
بودن طرح تثبيت قيمت‌ها بر كاهش تورم اظهار داشت: اين طرح اثر رواني و اجتماعي
مثبتي در جامعه داشته است به اين دليل كه در ابتداي هر سال مردم انتظار افزايش قيمت
دارند.
وي افزود: ارائه و تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها انتظار افزايش قيمت‌ها در ابتداي سال را
از بين برد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اين كه به طور متوسط كالا و خدمات دولتي در بهاي
تمام شده كالا و خدمات حدود 15 درصد سهم دارند افزود: يعني اگر 10 درصد قيمت اين
كالاها اضافه شود بين 5/1 تا 2 درصد روي افزايش قيمت تمام شده ساير كالاها و خدمات
كشور اثر مي‌گذارند.
وي ادامه داد: زماني كه قيمت اين كالاها افزايش نيافته عملا جلوي 5/1 درصد ميانگين
افزايش قيمت در كالاها و خدمات كشور گرفته شده است.
احمديان گفت: به طور مثال اين طرح در حوزه برق حداقل حدود 180 ميليارد تومان اثر
گذاشته است يعني باعث كاهش درآمد اين بخش شده است.
وي افزود: به طوري طبيعي با اجراي اين طرح در طرح‌هايي كه در اداره برق در حال
اجراست اداره امور برق ممكن است در آن با مشكل مواجه شود.
معاون وزير بازرگاني معتقد است، بهاي پرداخت شده بابت اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در
مقايسه با نتايج بدست آمده مي‌ارزد.
وي ياد آور شد: اين كه از افزايش قيمت ساليانه جلوگيري كرديم و اين عادت را از بين
برديم بسيار خوب است.
احمديان از بخش صنعتي خواست 5/1 درصد هزينه افزايش دستمزدها كه ممكن است تحميل شود
را كاهش دهند.
وي از بخش خصوصي و بازار تقاضا كرد 5/1 درصد صرفه جويي كنند و انتظار خود را از سود
كاهش دهند و بهره وري را بالا برند.
وي بر ادامه اين طرح تاكيد كرد و افزود: ادامه اين كار سبب مي‌شود جلوي بعضي
آسيب‌هاي اقتصادي گرفته شود.