صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر

 به گزارش ایران بورس ، شرکت
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام) صورتهای مالی میان دورهای 6 ماهه منتهی به
31/6/84 (حسابرسی شده) شامل ترازنامه در تاریخ 31/6/84، صورت سود و زیان 6 ماهه
منتهی به 31/6/84 و صورت جریان وجوه نقد 6 ماهه منتهی به 31/6/84 را ارائه نموده
است. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید .http://www.iranbourse.com/Document/84010028018.pdf