صدرا ۴ فروند کشتی برای یک شرکت المانی‌ می سازد

قرارداد ساخت كشتي
ميان شركت صدرا و يك شركت آلماني ( ريكمرز- لينر) نهايي شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس با نهايي شدن قرارداد ساخت كشتي ميان شركت صدرا و شركت آلماني ريكمرز- لينر ،
اين شركت آلماني سفارش ساخت چهار كشتي چند منظوره را به كارخانه كشتي سازي صدرا در
بوشهر داده است.
بنا بر اين گزارش، اين چهار فروند كشتي چند منظوره ظرفيت حمل ۲۴ هزار تن (

DWT
) را دارا است كه شركت صدرا بايد اين كشتيها را بين جولاي( تيرماه) ۲۰۰۷ تا جولاي
(۲۰۰۸) ميلادي تحويل شركت آلماني دهد.
كشتيهاي سفارش داده شده از قابليت حمل خودرو نيز برخورداراست.از اين كشتيها در مسير
آمريكا، اروپا، خاورميانه و هند استفاده خواهد شد.
طول اين كشتيها حدود ۱۷۵ متر و شعاع آن ۵/۲۶ متر است.
اين كشتيها جايگزين شناورهاي اجاره‌اي فعلي شركت ريكمرز- لينر خواهد شد.