صدرا، درصدر مناقصه توسعه بندر شهید رجایی

گروه بورس- مهندس خبره گفت: شرکت صنعتی دریایی ایران در مناقصه توسعه بندر شهید رجایی کمترین قیمت را پیشنهاد نموده و صدرنشین این مناقصه اعلام شده‌ است.
مدیر عامل صدرا خاطر نشان کرد: صدرا با پیشنهاد مالی ۳۸۰‌میلیون دلار برنده این مناقصه محسوب شده و منتظر ابلاغ این قرار داده است.
وی همچنین گفت: در هفته جاری صدرا در مورد امضای قرارداد توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ اقدامات نهایی را با توجه به حضور نمایندگان این شرکت‌ در ایران و شرکای خارجی صورت خواهد داد.