صادرات 386 هزار تن سیمان در نه ماهه امسال

386 هزار تن سیمان به ارزش 20
میلیون و 102 هزار دلار در نه ماهه امسال به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن 12 و از نظر ارزش 14 درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، مجموع صادرات مصالح
ساختمانی در این مدت به 192 میلیون و 504 هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته از افزایش 7/54 درصدی برخوردار بود.
مقصد حدود 92 درصد از کل مصالح ساختمانی صادراتی ایران، کشورهای کویت، عراق، چین،
افغانستان و جمهوری آذربایجان بوده است.
در این مدت 67 میلیون و 396 هزار دلار مصالح ساختمانی به کویت، 441 میلیون و 50
هزار دلار به عراق، 26 میلیون و 570 هزار دلار به چین، 23 میلیون و 765 هزار دلار
به افغانستان و 20 میلیون و 962 هزار دلار به جمهوری آذربایجان صادر شد.
براساس این گزارش، شیشه و آئینه، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک در بین زیرگروه
مصالح ساختمانی صادراتی به لحاظ ارزش بیشترین رقم را دارا بود.
در نه ماهه امسال 46 میلیون دلار شیشه و آئینه، 41 میلیون و 398 هزار دلار سنگ
ساختمانی و 33 میلیون و 766 هزار دلار کاشی و سرامیک به خارج از کشور صادر شد که
این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 68، 86 و 5/41 افزایش نشان
می‌دهد.
در همین مدت، صادرات شیرآلات ساختمان با 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به
6 میلیون و 116 هزار دلار رسید.
این گزارش حاکی است: در بین اقلام صادراتی زیرگروه مصالح ساختمانی صادرات ورق و
لوله آزبست سیمانی و چینی بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است.
در نه ماهه سال جاری 2 میلیون و 154 هزار دلار ورق و لوله آزبست سیمانی و 5 میلیون
و 383 هزار دلار چینی بهداشتی ساختمانی به خارج از کشور صادر شد.