صادرات نفت ایران به ژاپن 19 درصد کاهش یافت

صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه مرداد بیش از 19 درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ژاپن تایمز ، همچون ماه‌های گذشته در ماه اوت
(مرداد ) نیز صادرات نفت ایران به ژاپن با کاهش مواجه شد و بدین ترتیب ایران برای
اولین بار از جایگاه سوم در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت به ژاپن قرار گرفت.

صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه اوت با 3/19 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل
روبه رو شد و به 33/12 میلیون بشکه رسید.

بر اساس این گزارش به دنبال طرح مسایل هسته‌ای ایران ، دولت ژاپن به طور تدریجی
واردات نفت خود را از ایران کاهش داده است .

کل واردات نفت ژاپن در ماه اوت نیز با 4 درصدکاهش مواجه شد و مجموعا به 86/125
میلیون بشکه رسید.

از کل واردات نفت ژاپن درماه اوت 7/89 درصد از منطقه خاورمیانه تامین شده است .

عربستان سعودی با تامین 61/37 میلیون بشکه از نفت مورد نیاز ژاپن اولین صادرکننده
نفت به ژاپن در ماه اوت شناخته شده است . امارات با 22/35 میلیون بشکه و قطر با
03/15 میلیون بشکه به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند .

صادرات نفت این سه کشور به ژاپن در ماه مذکور به ترتیب با 9/1 درصد، 1/1 درصد و
3/46 درصدافزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.