صادرات محصولات پتروشیمی در شش ماه گذشته به یک میلیارد دلار رسید

معاون وزير نفت در
امور پتروشيمي گفت: از ابتداي سال تاكنون بيش از يك ميليارد دلار محصولات پتروشيمي
صادر شده است.

به گزارش خبرگزاي
فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار اميدواري كرد با راه‌اندازي
طرح‌هاي پتروشيمي جديد ميزان صادرات پتروشيمي بزودي به 5/1 ميليارد دلار و تا پايان
سال جاري به 5/2 ميليارد دلار برسد.
وي ادامه داد: امسال قصد داريم حدود 500 ميليون دلار اوراق مشاركت در سطح
بين‌المللي عرضه كنيم.
نعمت‌زاده در خصوص تاثير راي مثبت هند در شوراي حكام بر روند پروژه‌هاي مشترك با
اين كشور، گفت: شركت ملي پتروشيمي تاكنون با شركتهاي مختلفي از كشورهاي خارجي
فعاليت داشته كه خوشبختانه اين همكاري مثبت بوده است.
وي افزود: بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه مواضع سياسي دولتها ربطي به منافع
شركتها ندارد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در مورد تغيير سياست‌هاي موجود در اين شركت
با توجه به رويكردهاي دولي جديد توضيح داد: رويكرد دولت جديد در اين صنعت استفاده
از توان حداكثري شركت‌هاي داخلي است كه اين شركت نيز در تمامي پروژه‌ها اين موضوع
را مدنظر قرار داده است.
وي عدم ارايه پروژه‌هاي پتروشيمي به شركت‌هاي اروپايي و ژاپن را از دلايل مطابق
بودن سياست‌هاي پتروشيمي با دولت جديد عنوان كرد.
معاون وزير نفت با بيان اين كه تا پايان سال جاري تعداد زيادي از طرح‌هاي پتروشيمي
به مرحله قرار داد خواهد رسيد، گفت: امسال حدود شش قرارداد پتروشيمي نهايي خواهد
شد.
وي با اشاره به واگذاري وكالت از سوي اين شركت به سازمان خصوصي مبني بر خصوصي كردن
سهام شركت ملي پتروشيمي ايران، افزود: باز نشدن نهاد برخي از شركت‌هاي زير مجموعه
اين شركت با وجود اتمام امور مربوط به خصوصي‌سازي به بازار سهام و شرايط خاص مربوط
مي‌شود.
وي با اعلام اين كه محصولات شركت ملي پتروشيمي كه دولتي است طبق نرخ گذاري دولت
صورت مي‌گيرد، گفت: چنانچه شركت‌هاي پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شوند نرخ محصولات
آنها افزايش و آزاد خواهد شد.
نعمت‌زاده در ادامه خواستار عدم ارايه يارانه به بخش كشاورزي از طريق بودجه
شركت‌هاي پتروشيمي شد.