صادرات فولاد ایران به مرز یک میلیارد دلار رسید

میزان صادرات آهن‌آلات در 10 ماهه
منتهی به پایان دی ماه سال جاری 2 میلیون و 135 هزار و 110 تن به ارزش 984 میلیون و
986 هزار و 689 دلار رسید که نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 7/39
درصد و از نظر ارزش 84 درصد افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، صادرات آهن‌آلات و فولاد در دی امسال در مقایسه با ماه
مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
در دی ماه امسال 166 هزار و 922 تن فولاد به ارزش 60 میلیون و 768 هزار و 802 دلار
به خارج صادر شد که نسبت به دی ماه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 1/11 و
4/26 درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش همچنین حاکی است، با کاهش واردات آهن‌آلات در دی ماه امسال نسبت به ماه
مشابه سال گذشته، روند نزولی واردات آهن‌آلات در سال جاری ادامه یافت.
در دی ماه امسال 453 هزار و 288 تن آهن‌آلات به ارزش 306 میلیون و 468 هزار و 696
دلار وارد کشور شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته از نظر وزنی 9/16 درصد و به لحاظ
ارزش 2/6 درصد کاهش داشت.
میزان واردات آهن‌آلات در 10 ماهه منتهی به پایان دی ماه امسال به 5 میلیون و 90
هزار و 188 تن به ارزش سه میلیارد و 133 میلیون و 830 هزار و 523 دلار رسید که نسبت
به دوره مشابه سال گذشته از نظر وزنی 9/18 درصد و به لحاظ ارزش 5/11 درصد کاهش نشان
می‌دهد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر 32 واحد فولادی بخش خصوصی در حال تولید و
راه‌اندازی است که ظرفیت آنها در مجموع حدود 6 میلیون تن است.