صادرات سیمان در سال جاری‌ به 950 هزار تن رسیده است‌

معاون وزیر بازرگانی گفت:صادرات سیمان در سال جاری، تا کنون به حدود 950 هزار تن رسیده است.وی با اشاره به خارج شدن سیمان از سبد حمایتی اظهار داشت: بحث تولید، قیمت گذاری و توزیع سیمان باید در چارچوب طرح سیمان اجرایی و عملیاتی شود. همچنین طرح جامع سیمان با دو سال کارکردی که داشته یکی از طرح‌های موفقیت آمیز در حوزه سیمان بود.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد : در حال حاضر برای 27‌میلیون تن تولید سیمان تقاضای سرمایه‌گذاری واصل شده که نزدیک به 14‌میلیون تن آن در حال گشایش اعتبار است و این برای صنعت سیمان بسیار مثبت است.
وی در زمینه تحقق سرمایه گذاری در صنعت سیمان و ثبات قیمت سیمان در سال آینده اظهار امیدواری کرد و افزود: در سال جاری جدول تولید سیمان عقب افتادگی نداشته و پیش‌بینی‌ها محقق شده است و امیدواریم در سال آینده با افزایش تولید سیمان به نقطه سربه‌سر در عرضه و تقاضا برسیم تا نیازی به واردات سیمان نداشته باشیم. (دنیای اقتصاد 9/12/83 )