شورای بورس پرداخت سود تضمینی 15درصد به سهامداران را تصویب کرد

رئیس هیات مدیره
بورس اوراق بهادار گفت: پرداخت 15 درصد سود تضمین شده در مکانیزم آپشن به تصویب
شورای بررسی رسیده است.

حیدر مستخدمین
حسینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: سیستمی که برای پرداخت سود تضمین
شده در بورس اتخاذ شده، «آپشن» یا اختیار فروش است که در معاملات بازرگانی در سطح
بسیار کلان انجام می‌شود.
وی توضیح داد: بر اساس این سیستم مثلا قیمت یک سهام برای خریدار 200 تومان پیش‌بینی
شده و هنگام معامله شرکت فروشنده متعهد می‌شود شش ماه بعد این سهام را از خریدار به
قیمت 230 تومان خریداری کند.در این زمان خریدار سهام مختار است سهام خود را بفروشد
و یا نگاه دارد.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: اتخاذ این روش برای تضمین کف بازده و سود مورد انتظار در
بازار سرمایه است و به نوعی سهام اشخاص را بیمه می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: سیستم آپشن در
جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار مورد موافقت قرار گرفت و در اختیار شورای بورس
قرار داده شد تا به لحاظ سیاست‌های پولی مورد بررسی قرار گیرد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: شورای بورس این مکانیزم را تصویب کرد و اکنون پس از
تصویب این شورا، هیات مدیره بورس باید دستورالعمل اجرایی کار را تنظیم و تکمیل کند.