شورای اقتصاد شنبه درباره سیمان تشکیل جلسه می‌دهد

جلسه شورای اقتصاد صبح روز شنبه
برای بررسی مسئله ورود سیمان به بورس فلزات تشکیل می‌ شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، ورود سیمان به بورس فلزات در دولت قبل به تصویب رسید و این
مصوبه در دولت جدید نیز تصویب شده و قرار بود اول دیماه امسال عملی شود اما خرید و
فروش سیمان در بورس فلزات به تصمیم‌گیری شورای اقتصاد موکول شد.
بر اساس این گزارش تاکنون دو نشست شورای اقتصاد برای بررسی ورود سیمان به بورس
فلزات لغو شده و برگزاری سومین نشست به صبح روز شنبه موکول شده است.
حیدر مستخدمین حسینی سخنگوی بورس به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: نشست روز
شنبه جلسه اصلی شورای اقتصاد نیست بلکه نشست کمیسیون فرعی این شورا برای مسئله
سیمان است.
وی تاکید کرد : جمع‌بندی این کمیسیون در شورای اقتصاد که در آینده برگزار می شود،
مورد بحث قرار خواهد گرفت.