شهریور 85 ،ماه عسل سهامداران بورس تهران

فدراسیون جهانی بازار سهام با اشاره به حرکت مثبت کلیه مولفه های آماری بورس
تهران در شهریور ماه این ماه را موفق ترین ماه فعالیت بورس تهران از ابتدای سال
جاری میلادی تا کنون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فدراسیون جهانی بازار سهام، بورس تهران در ماه
سپتامبر(شهریور) بهترین وضعیت خود را در طی 18 ماه گذشته تجربه کرد.

کلیه فاکتورهای مربوط به فعالیت بورس تهران در ماه سپتامبر روندی رو به رشد را
تجربه کردند که این در طی 18 ماه گذشته سابقه نداشته است.

شاخص این بازار در پایان ماه سپتامبر(شهریور) با 254 واحد افزایش نسبت به ماه قبل
از آن به 9556 واحد رسید. شاخص بورس تهران در پایان ماه اوت(مرداد) 9302 واحد اعلام
شده بود.

بدین ترتیب شاخص بورس تهران در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه قبل از آن با 7/2 درصد
افزایش مواجه شده است.

ارزش سهام مبادله شده در بورس تهران در ماه سپتامبر نیز به 475 میلیون دلار رسید.
این رقم نسبت به ماه قبل از آن 32 درصد افزایش داشته است.در ماه اوت ارزش سهام
مبادله شده در بورس تهران 358 میلیون دلار اعلام شده بود.

ارزش کل سهام مبادله شده در 9 ماه نخست سال 2006 نیز به 081/3 میلیارد دلار رسید که
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 53 درصدی مواجه بوده است.

در میان مولفه‌های آماری مربوط به بورس تهران در ماه سپتامبر سرمایه بازار نیز
همچون مولفه‌های دیگر با حرکتی مثبت و رو به رشد مواجه بوده است. سرمایه بازار بورس
تهران در ماه مذکور به 384/34 میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به ماه قبل از آن
افزایش دو درصدی داشته است. سرمایه بورس تهران در ماه اوت 44/33 میلیارد دلار اعلام
شده بود.

همچنین بر اساس این گزارش تعداد معاملات سهام در بورس تهران طی ماه سپتامبر به 199
هزار عدد رسید که این رقم نسبت به ماه قبل افزایش 35 درصدی داشته است . در ماه قبل
از آن 147هزار معامله سهام در بازار بورس تهران انجام شده بود.

براساس این گزارش در پایان ماه سپتامبر بورس تهران در میان 51 بورس بزرگ دنیا در
جایگاه چهل و سوم قرار گرفت.

بورس نیس با سرمایه‌ای بالغ بر 14 تریلیون دلار بزرگترین بورس دنیا در این ماه
شناخته شده و بورس برمودا با 7/2 میلیارد دلار به عنوان کوچکترین بورس دنیا شناخته
شده است.