شماره 39 (سه ماهه چهارم سال1383) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت.

        شماره 39 (سه ماهه چهارم  سال1383)
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت. خلاصه ای از این نماگر در ذیل امده است.
براي دسترسي به کليه آمارهاي اين مجموعه روي لینک زیر متن کليک نمائيد.

بر اساس آمارهای انتشار شده توسط بانک مرکزی
جمعیت ایران در سال
1383
براساس
براوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه 

7/67

میلیون نفر رسیده که 9/44 میلیون نفر در در شهرها و 8/22 میلیون نفر
در روستاها  زندگی می کنند
.
یعنی تقریبا از هر سه نفر ایرانی دو نفر
در شهرها و یک نفر در روستاها زندگی میکند
.
نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال 1383
بر اساس گزارش مرکز آمار
3/10
در صد و رشد جمعیت
5/1
درصد
بوده است .
همچنین جمعیت فعال سال
1383 ، 6/21 میلیون نفر می باشند.

تولید ناخالص داخلی در
عملکرد سال 1383(به
قیمتهای جاری ) 1382608 میلیارد ریال و در عملکرد سه ماهه دوم سال 1383
، 390259 میلیارد ریال گزارش شده است . یعنی به طور متوسط درسال1383
هر

نفر نیروی کار فعال ایرانی، شصت و چهار میلیون و
نه هزارو ششصد ریال تولید داشته که در هر ماه حدود پنج میلیون و سیصد و سی و چهار
هزار و صد ریال
می باشد.

درآمد دولت (سال 1383) 3/251668 میلیارد ریال  ،
رشد نقدینگی (
M2)
2/30 درصد و رشد پول (
M1)
2/16 درصد اعلام شده است .
 

از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوردر سال
1382 ؛

23
واحد آن نفت، 12 واحد
آن محصولات کشاورزی ، 18 واحد آن محصولات صنعتی و معدنی و

49

واحد آن در بخش خدمات تولید شده
است . این ارقام برای سه ماهه سوم سال 1383 تولید 27  واحد نفت ،
9
واحد محصولات کشاورزی ،12 واحد محصولات صنعتی و معدنی و 48
واحد در بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوراست.

ارقام برای سه ماهه چهارم سال 1383 تولید
27  واحد نفت ، 14 واحد محصولات صنعتی و معدنی و 55 واحد در
بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوراست.    
                                                                                                                                    

نرخ تورم سال 1383 رقم 2/15در صد
اعلام شده است .

در شش ماهه اول سال 1383 صادرات نفت و
گاز 17421 میلیون دلار و صادرات غیر نفتی 3511 میلیون دلار و در مجموع20932 میلیون
دلاردرآمد ارزی ودر مقابل این صادرات 17002 میلیون دلارکالا و خدمات وارد
کشور شده است .

آمار نه ماهه سال1383  به شرح زیر است:
صادرات نفت و گاز 27087 میلیون دلار و صادرات غیر نفتی 5672 میلیون دلار و در
مجموع 32759میلیون دلاردرآمد ارزی ودر مقابل 27182 میلیون دلارکالا و
خدمات وارد کشور شده است . این ارقام برای دوازده ماهه سال 1383به صورت زیر
ارائه شده است .کل صادرات نفت و گاز 36827 میلیون دلار و صادرات غیر

نفتی 7576 میلیون دلار که
در مجموع 44403 میلیون دلار در امد ارزی و در مقابل 36639 میلیون دلار کالا
و خدمات وارد کشور شده است.(واردات به قیمت های فوب محاسبه شده است )

در سال 1383 نسبت به سال 1382 ، شاخص کل بهای
عمده فروشی کالاها تغییری معادل 7/14 درصد ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی
تغییری معادل 2/15 درصد و شاخص کل بهای تولید کننده تغییری معادل 8/16 درصد داشته
اند .

در سال 1382 در مجموع 4/526596
میلیارد ریال پول در گردش

بوده (نقد ینگی )که نسبت به سال
1381 ، 1/26درصد افزایش نشان میدهد.یعنی در سال
1382

مقدار 11 هزار میلیارد
تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده است . نقدینگی در سال 1383 به رقم
5/685697
میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ، 2/30 درصد افزایش داشت
.

درسه ماهه سوم سال 1383 حجم نقدینگی
2/625829 میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال 1382 ،  8/18 درصد
افزایش داشته یعنی در پایان سه ماهه سوم  سال
1383

تقریبا ده هزار و ششصد میلیارد
تومان به حجم نقد ینگی در پایان 1382 اضافه شده واز این میزان نقد ینگی حدود
4/5 در صد اسکناس ومسکوک در دست

اشخاص بود.بنابر این حجم عمده ای
از نقد ینگی در اقتصاد به صورت سپردهای دیداری (عمد

تا حسابهای جاری)و سپرده های غیر
دیداری (عمد تا حسابهای پس انداز)است
.

همانطور که گفته شد ، درسه ماهه چهارم سال
1383
حجم نقدینگی 5/685697 میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال 1382
،  2/30 درصد افزایش داشته و از این میزان نقدینگی حدود 5/6 در صد
اسکناس ومسکوک در دست

اشخاص بود.

درسه ماهه چهارم سال1383
شاخص کل بورس ایران از
80/13571  
(در سه ماهه سوم سال 1383) به مقدار 01/12113 و تعداد
شرکت های پذیرفته شده از 402(در سه ماهه سوم 1383) به 422  رسید.در پایان

این دوره ارزش کل سهام پذیرفته
شده در بورس تهران به 2/387547 میلیارد ریال که

با نرخ برابری هر دلار برابر با
8719 ریال ارزش کل سهام به حدود 44 میلیارد دلار

میرسد.

شاخص قیمت سهام در پایان سال 1383 ، 01/12113 ،
ارزش معاملات سهام 3/104202 میلیارد ریال و تعداد سهام مورد معامله 9/14270 میلیون
سهم می باشد .

در سه ماهه چهارم  سال 1383 مبلغ 1/24187
میلیارد ریال

(تعداد 7/4606325 هزار سهم ) سهام
معامله شده است که این رقم برای سه ماهه سوم سال 1383 رقم 1/31399
میلیارد ریال و برای سال 1382 رقم 8/66869 میلیارد ریال می باشد . با
توجه به اینکه

بورس تهران درسه ماهه چهارم سال 1383
، 59 روز کاری داشته است به طور متوسط در هر روز تقریبا 409میلیارد ریال سهم
معامله شده است.این رقم درسه ماهه سوم سال 1383 که بورس تهران 62
روزکاری را داشته تقریبا برابر 506 میلیارد ریال سهم معامله شده در روز بوده
است.