شماره 38 (سه ماهه سوم سال1383) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت.

شماره 38 (سه ماهه سوم سال1383) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت. خلاصه ای از این نماگر در ذیل امده است. برای دسترسی به کلیه آمارهای این مجموعه روی لینک زیر متن کلیک نمائید.
بر اساس آمارهای انتشار شده توسط بانک مرکزی جمعیت ایران در سال1383براساس براوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه 66.7 میلیون نفر رسیده که 44.9 میلیون نفر در در شهرهاو 22.8 میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند . یعنی تقریبا از هر سه نفر ایرانی دو نفر در شهرها و یک نفر در روستاها زندگی میکند. نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 1383 بر اساس گزارش مرکز امار 10.3 در صد و رشد جمعیت 1.5 درصد بوده است .
تولید ناخالص داخلی در عملکرد سه ماهه دوم سال 1383(به قیمتهای جاری ) 39026 میلیارد تومان و در عملکرد سه ماهه اول سال 1383 ، 31000 میلیارد تومان گزارش شده است . یعنی به طور متوسط در سه ماهه دوم سال1383 هر نفر نیروی کار فعال ایرانی، یک میلیون وهشتصدو شش هزار تومان تولید داشته که در هر ماه حدود ششصد و دو هزار تومان می باشد.
از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوردر سال 1382 ؛ 23 واحد آن نفت، 12 واحد آن محصولات کشاورزی ، 18 واحد آن محصولات صنعتی و معدنی و 49 واحد آن در بخش خدمات تولید شده است . این ارقام برای سه ماهه دوم سال 1383 تولید 21 واحد نفت ، 20 واحد محصولات کشاورزی ، 16 واحد محصولات صنعتی و معدنی و 44 واحد در بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوراست. نرخ تورم برای عملکرد دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1383 رقم 14.8در صد اعلام شده است .
در سه ماهه اول سال 1383 صادرات نفت و گاز 8 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی1.5 میلیارد دلار و در مجموع9.5 میلیارد دلاردرامد ارزی ودر مقابل 8.3 میلیارد دلارکالا و خدمات وارد کشور شده است . این ارقام برای شش ماهه اول سال 1383به صورت زیر ارائه شده است .کل صادرات نفت و گاز 17.5 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 3.5 میلیارد دلار که در مجموع 21 میلیارد دلار در امد ارزی و در مقابل این صادرات، 17 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده است.(واردات به قیمت های فوب محاسبه شده است )
آمارنه ماهه سال 1383 به شرح زیر است : صادرات نفت و گاز 27 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 6 میلیارد دلار و در مجموع 33 میلیارد دلاردرامد ارزی ودر مقابل این صادرات ، 27 میلیارد دلارکالا و خدمات وارد کشور شده است .مقایسه این دوره با دوره مشابه سال1382 ( نه ماهه ) نتایج زیر را در بر داشت :
صادرات نفت و گاز 7 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی یک میلیارد دلار افزایش و در مجموع 8 میلیارد دلار افزایش در امد ارزی و نیز 5 میلیارد دلار افزایش واردات کالا و خدمات داشته ایم .
در سال 1382 در مجموع 52 هزار میلیارد تومان پول در گردش بوده (نقد ینگی )که نسبت به سال 1381 ، 26.1 درصد افزایش نشان میدهد.یعنی در سال1382 مقدار 11 هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده یعنی در هر ماه910 میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده که این افزایش یکی از علل مهم بالا رفتن قیمت ها در ایران بود .به همین دلیل در این سال مانند سالهای قبل یک تورم دو رقمی داشته ایم . نقدینگی در آذر ماه 1383 به رقم 62 هزار و ششصد میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه 1382 ، 28.7 درصد افزایش داشت .
درسه ماهه دوم سال 1383 در مجموع 60 هزار میلیارد تومان پول در گردش بوده (نقد ینگی )که نسبت به پایان سال گذشته 14.4 درصد افزایش داشته یعنی در سه ماهه دوم سال1383 تقریبا مقدار 8 هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی در پایان سال 1382 اضافه شده و از این میزان نقد ینگی تنها 5.5 در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص است.
درسه ماهه سوم سال 1383 حجم نقدینگی شصت و دو هزار وششصد میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1382 ، 18.8 درصد افزایش داشته یعنی در پایان سه ماهه سوم سال1383 تقریبا ده هزار و ششصد میلیارد تومان به حجم نقد ینگی در پایان 1382 اضافه شده واز این میزان نقد ینگی حدود 5.4 در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص بود.بنابر این حجم عمده ای از نقد ینگی در اقتصاد به صورت سپردهای دیداری (عمد تا حسابهای جاری)و سپرده های غیر دیداری (عمد تا حسابهای پس انداز)است.
درسه ماهه سوم سال1383 شاخص کل بورس ایران از 13596.37 هزار سهم (در سه ماهه دوم سال 1383) به مقدار 13571.80 هزار سهم رسید.در پایان این دوره ارزش کل سهام پذیرفته شده در بورس تهران به 41 هزار میلیارد تومان که با نرخ برابری هر دلار برابر با 8776 ریال ارزش کل سهام به حدود 47 میلیارد دلار میرسد.
در سه ماهه سوم سال 1383 مبلغی حدود3140 میلیارد تومان سهام(تعداد 3635 میلیون سهم ) معامله شده است که این رقم برای سه ماهه دوم سال 1383 رقم 2400 میلیارد تومان و برای سال 1382 رقم 6700 میلیارد تومان می باشد . با توجه به اینکه بورس تهران درسه ماهه سوم سال 1383 ،62 روز کاری داشته است به طور متوسط در هر روز 51 میلیارد تومان سهم معامله شده است.این رقم درسه ماهه دوم سال 1383 که بورس تهران 64 روزکاری را داشته برابر 37.5 میلیارد تومان سهم معامله شده در روز بوده است.