شماره ۳۸ (سه ماهه سوم سال۱۳۸۳) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت.

شماره ۳۸ (سه ماهه سوم سال۱۳۸۳) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت. خلاصه ای از این نماگر در ذیل امده است. برای دسترسی به کلیه آمارهای این مجموعه روی لینک زیر متن کلیک نمائید.
بر اساس آمارهای انتشار شده توسط بانک مرکزی جمعیت ایران در سال۱۳۸۳براساس براوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه ۶۶.۷ میلیون نفر رسیده که ۴۴.۹ میلیون نفر در در شهرهاو ۲۲.۸ میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند . یعنی تقریبا از هر سه نفر ایرانی دو نفر در شهرها و یک نفر در روستاها زندگی میکند. نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ بر اساس گزارش مرکز امار ۱۰.۳ در صد و رشد جمعیت ۱.۵ درصد بوده است .
تولید ناخالص داخلی در عملکرد سه ماهه دوم سال ۱۳۸۳(به قیمتهای جاری ) ۳۹۰۲۶ میلیارد تومان و در عملکرد سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ ، ۳۱۰۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است . یعنی به طور متوسط در سه ماهه دوم سال۱۳۸۳ هر نفر نیروی کار فعال ایرانی، یک میلیون وهشتصدو شش هزار تومان تولید داشته که در هر ماه حدود ششصد و دو هزار تومان می باشد.
از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوردر سال ۱۳۸۲ ؛ ۲۳ واحد آن نفت، ۱۲ واحد آن محصولات کشاورزی ، ۱۸ واحد آن محصولات صنعتی و معدنی و ۴۹ واحد آن در بخش خدمات تولید شده است . این ارقام برای سه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ تولید ۲۱ واحد نفت ، ۲۰ واحد محصولات کشاورزی ، ۱۶ واحد محصولات صنعتی و معدنی و ۴۴ واحد در بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوراست. نرخ تورم برای عملکرد دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۳ رقم ۱۴.۸در صد اعلام شده است .
در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ صادرات نفت و گاز ۸ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی۱.۵ میلیارد دلار و در مجموع۹.۵ میلیارد دلاردرامد ارزی ودر مقابل ۸.۳ میلیارد دلارکالا و خدمات وارد کشور شده است . این ارقام برای شش ماهه اول سال ۱۳۸۳به صورت زیر ارائه شده است .کل صادرات نفت و گاز ۱۷.۵ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۳.۵ میلیارد دلار که در مجموع ۲۱ میلیارد دلار در امد ارزی و در مقابل این صادرات، ۱۷ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده است.(واردات به قیمت های فوب محاسبه شده است )
آمارنه ماهه سال ۱۳۸۳ به شرح زیر است : صادرات نفت و گاز ۲۷ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۶ میلیارد دلار و در مجموع ۳۳ میلیارد دلاردرامد ارزی ودر مقابل این صادرات ، ۲۷ میلیارد دلارکالا و خدمات وارد کشور شده است .مقایسه این دوره با دوره مشابه سال۱۳۸۲ ( نه ماهه ) نتایج زیر را در بر داشت :
صادرات نفت و گاز ۷ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی یک میلیارد دلار افزایش و در مجموع ۸ میلیارد دلار افزایش در امد ارزی و نیز ۵ میلیارد دلار افزایش واردات کالا و خدمات داشته ایم .
در سال ۱۳۸۲ در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان پول در گردش بوده (نقد ینگی )که نسبت به سال ۱۳۸۱ ، ۲۶.۱ درصد افزایش نشان میدهد.یعنی در سال۱۳۸۲ مقدار ۱۱ هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده یعنی در هر ماه۹۱۰ میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده که این افزایش یکی از علل مهم بالا رفتن قیمت ها در ایران بود .به همین دلیل در این سال مانند سالهای قبل یک تورم دو رقمی داشته ایم . نقدینگی در آذر ماه ۱۳۸۳ به رقم ۶۲ هزار و ششصد میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه ۱۳۸۲ ، ۲۸.۷ درصد افزایش داشت .
درسه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ در مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در گردش بوده (نقد ینگی )که نسبت به پایان سال گذشته ۱۴.۴ درصد افزایش داشته یعنی در سه ماهه دوم سال۱۳۸۳ تقریبا مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی در پایان سال ۱۳۸۲ اضافه شده و از این میزان نقد ینگی تنها ۵.۵ در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص است.
درسه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ حجم نقدینگی شصت و دو هزار وششصد میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۸۲ ، ۱۸.۸ درصد افزایش داشته یعنی در پایان سه ماهه سوم سال۱۳۸۳ تقریبا ده هزار و ششصد میلیارد تومان به حجم نقد ینگی در پایان ۱۳۸۲ اضافه شده واز این میزان نقد ینگی حدود ۵.۴ در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص بود.بنابر این حجم عمده ای از نقد ینگی در اقتصاد به صورت سپردهای دیداری (عمد تا حسابهای جاری)و سپرده های غیر دیداری (عمد تا حسابهای پس انداز)است.
درسه ماهه سوم سال۱۳۸۳ شاخص کل بورس ایران از ۱۳۵۹۶.۳۷ هزار سهم (در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۳) به مقدار ۱۳۵۷۱.۸۰ هزار سهم رسید.در پایان این دوره ارزش کل سهام پذیرفته شده در بورس تهران به ۴۱ هزار میلیارد تومان که با نرخ برابری هر دلار برابر با ۸۷۷۶ ریال ارزش کل سهام به حدود ۴۷ میلیارد دلار میرسد.
در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ مبلغی حدود۳۱۴۰ میلیارد تومان سهام(تعداد ۳۶۳۵ میلیون سهم ) معامله شده است که این رقم برای سه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ رقم ۲۴۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۸۲ رقم ۶۷۰۰ میلیارد تومان می باشد . با توجه به اینکه بورس تهران درسه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ ،۶۲ روز کاری داشته است به طور متوسط در هر روز ۵۱ میلیارد تومان سهم معامله شده است.این رقم درسه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ که بورس تهران ۶۴ روزکاری را داشته برابر ۳۷.۵ میلیارد تومان سهم معامله شده در روز بوده است.