شعب بورس نفت در برخی از مناطق کشور تاسیس می شود

مجري طرح بورس نفت
ايران از امكان راه اندازي شعبه هاي بورس نفت كيش در برخي از مناطق مستعد كشور در
آينده خبر داد.

محمد جواد عاصمي
پور در گفت و گو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: احداث شعبه هايي از بورس نفت ايران
در برخي از مناطق كشور بستگي به مطالاعات آن در آينده دارد.
وي افزود: عسلويه يكي از مناطقي است كه مي تواند با وجود پتانسيل مناسب در زمينه
نفت و پتروشيمي از جمله شعبه هاي بورس نفت باشد.
عاصمي پور توضيح داد: شهرهايي كه امكان راه اندازي شعبه بورس نفت در آنها است بايد
داراي پتانسيل لازم براي اين امر باشد.
مجري طرح بورس نفت در خصوص بورس نفت ايران نيز با بيان اينكه عمليات اجرايي اين
پروژه در حال اجرا است، اظهارداشت: فاز نخست اين بورس تا پايان امسال به بهره
برداري مي رسد.
گزارش امور بين الملل شركت ملي نفت حاكي است: ماه گذشته دولت ايران طرحهايي را براي
ايجاد بورس نفت، گاز طبيعي و ديگر محصولات نفتي با ارز يورو به تصويب رساند. اگر
اين اقدام با موفقيت رو به رو شود، اين بورس مي‌تواند حصارهاي دو بورس نفتي موجود
بين‌المللي لندن و بورس تجاري نيويورك را كه هر دو تحت مالكيت شركتهاي آمريكايي
قرار دارند، بشكند.