شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، به دنبال انتقال شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامی عام) از
تالار فرعی به تالار غیررسمی ، این شرکت آخرین اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده موجود
شامل:

1- ترازنامه در تاریخ 29/12/74

2- صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/84

3- صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به 29/12/84

4- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/85

را ارائه نموده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.


http://82.99.218.26/document/850705038.pdf