شرکت کارخانجات نساجی بروجرد ( سهامی عام )

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به
29/12/84 ،  تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به

30/12/83  و  صورت های مالی 12
ماهه منتهی به 30/12/83 ( حسابرسی نشده )   شرکت کارخانجات نساجی بروجرد منتشر شد.
برای دیدن فایل های مربوظ روی لینک های زیر کلیک نمایید .