شرکت کارخانجات نساجی بروجرد ( سهامی عام )

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به
۲۹/۱۲/۸۴ ،  تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به

۳۰/۱۲/۸۳  و  صورت های مالی ۱۲
ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ ( حسابرسی نشده )   شرکت کارخانجات نساجی بروجرد منتشر شد.
برای دیدن فایل های مربوظ روی لینک های زیر کلیک نمایید .