شرکت کارتن ایران (سهامی عام )

به گزارش ایران بورس ، مجمع عمومی
عادی سالیانه شرکت کارتن ایران (سهامی‌عام) در تاریخ 29/11/1384 تشکیل گردیده که طی
مجمع عمومی عادی سالیانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30/09/1384 شرکت مورد
تصویب قرار گرفت. شرکت در تاریخ 08/01/84 سیاست تقسیم سود را اعلام ننموده بود و در
تاریخ 01/11/84 نیز تقسیم 80 درصد از سود خالص را بین سهامداران پیشنهاد نموده بود.
جهت مزید اطلاع، به لینک زیر مراجعه نمایید.http://www.iranbourse.com/Document/84011029014.pdf