شرکت پتروشیمی اراک(سهامی عام)

برای دسترسی به داده های اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳(حسابرسی نشده) ، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ و ثبت افزایش سرمایه ، شرکت پتروشیمی اراک(سهامی عام) روی لینک های زیر کلیک نمایید .