شرکت نساجی مازندران (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ،آخرین اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت نساجی مازندران (سهامی عام) (منتقل شده از تالار فرعی به تالار غیر رسمی ) به شرح زیر ایفاد گردید:

1- ترازنامه تلفیقی در تاریخ 30/09/84

2- سود و زیان تلفیقی سالیانه منتهی به 30/09/84

3- جریان وجوه نقد تلفیقی سالیانه منتهی به 30/09/84

4- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ 30/09/84

5- سود و زیان سالیانه شرکت اصلی منتهی به 30/09/84

6- جریان وجوه نقد سالیانه شرکت اصلی منتهی به 30/09/84

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://82.99.218.26/document/8508029019.pdf