شرکت نساجی مازندران (سهامی عام )

به گزارش ایران بورس ، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام شرکت نساجی مازندران (سهامی‌عام) ساعت 10 روز یک‌شنبه مورخ 02/076/85
تشکیل و با توجه به عدم تصمیم‌گیری، مجمع اعلام تنفس نمود و مقرر گردید که جلسه
بعدی در تاریخ شنبه مورخ 15/07/85 در همان مکان و زمان برگزار گردد.