شرکت نساجی بروجرد

مدير عامل شركت نساجي
بروجرد گفت: با توجه به ظرفيت هاي موجود براي تامين مواد اوليه صنعت نساجي بويژه
محصولات پتروشيمي، در صورت رفع نارسايي هاي فعلي اين صنعت، ايران به يكي از كشورهاي
نخست در عرضه منسوجات در خاورميانه تبديل خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع
رساني شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران، چنگيز آصفي با اشاره به مرغوبيت محصولات
نساجي ايران و قابليت رقابتي اين محصولات ، ركود در اين بخش را غير منطقي و ناشي از
نبود برنامه ريزي و گراني قيمت تمام شده به لحاظ تحميل هزينه هاي غير ضروري از سوي
سازمانهاي مختلف به اين صنعت دانست.

به گفته وي، با وجود
اينكه عرضه محصولات ارزان قيمت نساجي از سوي برخي كشورها مانند چين به بازارهاي
جهاني ، صنعت نساجي آسب پذير شده اما با رفع نارسايي هاي موجود و  اعمال حمايت هاي
دولتي مي توان نساجي ايران را از اين ضربه پذيري نجات داد.

وي افزود: اعمال
مديريت صحيح و تلاش كاركنان نساجي بروجرد در سال ۱۳۸۲،شركت را پس از جبران زيان سال
گذشته به سودآوري رساند و سهم سود از منفي  266ريال در  سال 1381 به مثبت 410 ريال
در سال ۱۳۸۲ افزايش يافت.

به گفته آصفي، در سال
۱۳۸۳ سهم سود اين شركت به ۳۱۰ ريال كاهش يافت كه علت اصلي كاهش سهم سود ناشي از
هزينه هاي بالاي مالي و تسهيلات اخذ شده از بانكها قبل از سال ۱۳۸۲ است كه تا كنون
 42 ميليارد ريال بابت قسمتي از اصل و سود بدهي ها پرداخت شده است .
وي گفت: اين بازپرداخت بدون دريافت تسهيلات جديد انجام شده و اميد است با اتخاذ
تدابير صحيح مالي بتوان مابقي بدهي هاي اين شركت را بازپرداخت كرد.

وي افزود: شركت نساجي
بروجرد در سيستم مديريت كيفيت از ايزو ۹۰۰۱ برخودار بوده و  در حال حاضر نيز براي
اخذ گواهي نامه ويرايش ۲۰۰۱ اقدام كرده است.

شركت سرمايه گذاري
بانك ملي ايران و شركت مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايارن با در اختيار داشتن ۷/۵۵
درصد از سهام نساجي بروجرد از سهامداران عمده اين شركت محسوب مي شوند.