شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت ملی
شیمی کشاورز پیش بینی درآمد هرسهم منتهی به 29/12/84 را به مبلغ 148 ریال را در
تاریخ 26/10/84 تعدیل نموده است. جهت مزید استحضار، شرکت پیش‌بینی درآمد(زیان) هر
سهم سال مالی منتهی به 29/12/84 را در تاریخ 12/09/84، مبلغ 122 ریال اعلام نموده
بود که دلیل تعدیل را کاهش مالیات پیش‌بینی شده سالیانه اعلام نموده است. جهت مزید
اطلاع، به لینک زیر مراجعه نمایید.http://www.iranbourse.com/Document/8401101021.pdf