شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت ملی
شیمی کشاورز (سهامی عام) صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30/9/84 (حسابرسی نشده) شامل
ترازنامه در تاریخ 30/9/84، صورت سود و زیان 9 ماهه منتهی به 30/9/84 و آمار تولید
و فروش 9 ماهه منتهی به 30/9/84 سال مالی منتهی به 30/9/84 را ارائه نموده است. جهت
کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید .