شرکت مخمل و ابریشم کاشان ( سهامی عام )

 به
گزارش دنیای اقتصاد ، ميزان فروش كارخانجات مخمل و ابريشم كاشان براي سال مالي
منتهي به پايان اسفندماه ۸۴ با ۱۰درصد افزايش نسبت به سال قبل پيش‌بيني شد.به گزارش
بورس اوراق بهادار تهران، پيش‌بيني عملكرد سال ۸۴ در مقايسه با عملكرد واقعي سال
مالي قبل به ترتيب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۰درصد، زيان عملياتي ۱۴درصد و
زيان خالص پس از كسر ماليات ۲۰درصد افزايش داشته است.شركت دلايل اين تغييرات را
استفاده از ظرفيت بلااستفاده، افزايش نرخ هزينه‌‌هاي عملياتي، كاهش دريافت حجم
اعتبارات  و كاهش فروش دارايي‌هاي ثابت نظير ماشين‌آلات بلااستفاده اعلام كرده است.

 كارخانجات مخمل و
ابريشم كاشان پيش‌بيني زيان هر سهم سال ۸۴ را با سرمايه ۱۴۰ميليارد و ۴۷۰ميليون
ريال، مبلغ ۲۸۶ريال اعلام كرد.اين شركت درآمد حاصل از فروش امسال خود را ۶۷ميليارد
و ۴۳۲ميليون ريال پيش‌بيني كرد كه در سه ماهه اول سال توانست ۱۳ميليارد و ۴۷۵ميليون
ريال آن را تحقق بخشد.