شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان ( سهامی عام )

 به
گزارش دنیای اقتصاد،
گروه
بورس شركت مجتمع صنايع لاستيك كرمان افزايش سرمايه ۵/۶۶۶ميليارد‌ريالي را براي
تامين بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي احداث خط توليد تايرهاي راديال باري
اتوبوسي تمام سيمي و تكميل توليد تايرهاي راديال سواري با بلت سيمي را تا پايان سال
۸۵ در دست اجرا دارد.

 بر
اساس اطلاعيه منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران

<پكرمان>
پيش‌بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان سال‌جاري را با سرمايه
۴۴۲ميليارد و ۵۰۰ميليون‌ريال مبلغ ۳۹۵ريال به طور خالص اعلام كرد.

 بنابراين
گزارش، پيش‌بيني عملكرد
<پكرمان>
براي سال مالي مذكور در مقايسه با سال مالي قبل به ترتيب از ۴۵درصد افزايش فروش،
۴۶درصد افزايش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، ۵۹درصد افزايش سود عملياتي و ۲۴درصد
افزايش سود پس از كسر ماليات برخوردار است.