شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام)

مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت لاستیک کرمان برای سال مالی منتهی به

31/12/83
در تاریخ
10/3/84
برگزار گردید .

سود
قبل از کسر مالیات هر سهم در سال مالی منتهی به

31/12/83
برابر با 320 ریال بوده است که از این میزان سود نقدی(
DPS
)برابر با 300 ریال برای هر سهم به تصویب رسید .

به
اطلاع می رساند که در سال مالی گذشته سود قبل از کسر مالیات هر سهم برابر با 429
ریال بوده است که از این میزان سود نقدی (
DPS
) برابر با 220 ریال برای هر سهم به تصویب رسیده بود . این در حالیست که سرمایه
شرکت در طی سال مورد نظر 56.6٪ افزایش یافته است . (از مبلغ 282.5 میلیارد ریال به
442.5 میلیارد ریال )


توضیح اینکه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و واحد های تابعه آن جمعا دارنده
45.86٪ از سهام شرکت لاستیک کرمان در پایان سال 83 بوده اند .