شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام)

به اطلاع می رساند شرکت مجتمع
صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام) اعلام نموده است که طبق تفویض اختیارمجمع فوق
العاده مورخ 24/10/84 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/12/84 نام شرکت از مجتمع صنایع
لاستیک کرمان (سهامی عام) به گروه صنعتی بارز (سهامی عام) تغییر یافت .
جهت مزید اطلاع به لینک زیر مراجعه فرمایید .http://www.iranbourse.com/Document/850101508.pdf