شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان(سهامی عام )

برای دسترسی به صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ (حسابرسی نشده)،پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ و پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴ شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان(سهامی عام ) روی لینک های زیر کلیک نمایید .