شرکت مارگارین(روغن آفتاب) تندیس زرین«جشنواره صنعت سلامت محور» را کسب کرد

شرکت مارگارین تولید‌کننده روغن‌‌های گیاهی با برند تجاری آفتاب، در سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور، تندیس زرین را در بخش صنایع غذایی به خود اختصاص داد.

این شرکت در سال گذشته نیز موفق به جلب نظر داوران و کسب تندیس زرین جشنواره شده بود.

سومین جشنواره صنعت سلامت محور با هدف شناسایی، پایش و دسته‌بندی صنایع از نظر میزان رعایت اصول سلامت در تولید محصول و با حمایت سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت و جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.