شرکت قند نقش جهان

 مدير عامل شركت قند
نقش جهان از افزايش ظرفيت توليد اين شركت خبر داد.

 به گزارش دنیای
اقتصاد ، مهندس كاروان گفت: امروزه يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران صنعت قند كشور
كاهش قيمت تمام شده به وسيله افزايش ظرفيت توليد مي‌باشد.

 وي اظهار داشت: در
شركت قند نقش جهان نيز اين مساله از مدت‌ها پيش در دستور‌‌العمل مديران و مسوولان
قرار داشت و در اين راستا دو طرح كوتاه مدت و بلند مدت پس از طي مراحل مطالعاتي به
تصويب رسيد و وارد مرحله اجرايي شد كه طرح كوتاه مدت آن هم اكنون به اجرا درآمده و
ظرفيت تحويل چغندر ۳۰درصد افزايش يافته است.

 وي گفت: با اجراي اين
طرح، در بهره‌برداري امسال، محصول كشاورزان عزيز سريع‌تر تحويل گرفته شده و مانند
كاميون‌هاي حامل چغندرقند در پاركينگ به حداقل ممكن خواهد رسيد.

 وي، درباره طرح
بلندمدت گفت: اين طرح طي دو مرحله اجرا خواهد شد، ابتدا ظرفيت مصرف به ۲۳۰۰ تن در
روز يعني ۷۷درصد افزايش و پس از آن به سه هزار تن در روز يعني صد‌درصد افزايش خواهد
يافت كه اين طرح‌‌ها در سال آتي به اجرا درخواهد آمد.

 كاروان اضافه كرد:
انجام طرح‌هاي فوق، در بلند مدت كاهش قيمت تمام شده و افزايش درآمد را براي شركت به
ارمغان خواهد آورد.

 شركت قند نقش جهان در
سال گذشته موفق به دريافت گواهينامه بين‌المللي

HACCP
به عنوان اولين شركت در صنعت قند كشور شده است.