شرکت قند نقش جهان

افزایش سرمایه،
EPS
سال ۸۴ قند نقش جهان را تعدیل کرد

به گزارش دنیای اقتصاد
، پیش‌بینی سود پس از کسر سرمایه سال ۸۴ قند نقش جهان نسبت به سال مالی قبل ۷۲‌درصد
افزایش دارد.

 به گزارش بورس اوراق
بهادار تهران پیش‌بینی عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۸۴ در
مقایسه با عملکرد واقعی سال قبل به ترتیب فروش ۴۷‌درصد ، بهای تمام شده کالای فروش
رفته ۴۷‌درصد و سود عملیاتی ۶۴‌درصد افزایش دارد.

 شرکت قند نقش جهان
سود هرسهم سال ۸۴ خود را با سرمایه ۳۵‌میلیارد ریال مبلغ ۳۷۵‌ریال  به طور خالص
پیش‌بینی کرد.

 این شرکت سود هر سهم
خود را باسرمایه ۱۰‌‌میلیارد ریال در تاریخ ۲۲‌اسفند ماه ۸۳‌ میلغ یک‌هزار و
۳۱۳‌ریال اعلام کرده بود که دلایل تغییر فعلی را ناشی از افزایش سرمایه اعلام کرده
است.

 بنابراین گزارش،
سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌‌العاده ۳۱‌اردیبهشت ماه سال ۸۴ و
صورتجلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۳‌تیر ماه ۸۴ از مبلغ ۱۰‌به ۳۵‌میلیارد ریال معادل
۲۵۰‌درصد از محل اندوخته طرح توسعه به مبلغ ۱۵‌میلیارد و ۸۱۴‌میلیون ریال و مطالبات
و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۹‌میلیارد و ۱۸۶‌میلیون ریال افزایش یافته است.

 شرکت شروع مدت
۶۰‌روزه پذیره‌نویسی را از تاریخ ۳ مرداد ماه ۸۴ اعلام کرده است.

 شرکت اعلام کرده 
طرح‌های کوتاه مدت افزایش ظرفیت، نوسازی و بازسازی ساتراسیون، سانتریفیوژ جدید و
افزایش انشعابات برق با برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به مبلغ ۱۴‌میلیارد و
۲۶۰‌میلیون ریال و با مخارج انجام شده به مبلغ ۷‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون ریال که
تاکنون ۴۵‌ تا ۹۵‌درصد  پیشرفت داشته، در  دست اجرا دارد و این طرح‌ها درسال ۸۴
راه‌اندازی می‌شوند.

 همچنین طرح تغییر
سوخت ماشین‌آلات از مازوت به گاز با برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به مبلغ
۴‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون ریال  و مخارج انجام شده به مبلغ ۲‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون
ریال با ۶۵‌درصد پیشرفت کار در سال ۸۵‌به بهره‌برداری  می‌رسد. شرکت در رابطه با
تقسیم سود اعلام کرده است که معمولا ۷۰‌درصد سود حاصله بین سهامداران تقسیم می‌شود.