شرکت قند نقش جهان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت قند
نقش جهان پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 29/12/84 را به مبلغ 482 ریال در
تاریخ 01/12/84 مجددا اعلام نموده است. جهت مزید استحضار، شرکت پیش‌بینی درآمد هر
سهم سال مالی 84 را با سرمایه 10 میلیارد ریال در تاریخ 22/12/83 مبلغ 313ر1 ریال و
در تاریخ 10/05/84 با سرمایه 35 میلیارد ریال مبلغ 375 ریال و در تاریخ 30/07/84
مبلغ 448 ریال اعلام نموده بود که دلایل تغییرات را ناشی از کاهش جذب حدود 49 هزار
تن چغندر قند، کاهش مقدار تولید و فروش محصولات و افزایش مقدار 5/12 هزار تن تصفیه
شکر خام اعلام نموده است.
جهت مزید اطلاع، به لینک زیر مراجعه نمایید.http://www.iranbourse.com/Document/840120704.pdf