شرکت قند نقش جهان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس، شرکت قند
نقش جهان پیش بینی درآمد هرسهم منتهی به 29/12/85 را به مبلغ 488 ریال را در تاریخ
01/12/84 مجددا اعلام نموده است. جهت مزید استحضار، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال
مالی 84 را با سرمایه 10 میلیارد ریال در تاریخ 22/12/83 مبلغ 313ر1 ریال و در
تاریخ 10/05/84 با سرمایه 35 میلیارد ریال مبلغ 375 ریال و در تاریخ 30/07/84 مبلغ
448 ریال اعلام نموده است.
جهت مزید اطلاع، روی لینک زیر کلیک نمایید .http://www.iranbourse.com/Document/840120703.pdf