شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

عضو هيات مديره
شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) گفت: افزايش ۴۴۰ ميليارد ريالي سرمايه صدرا خرداد
ماه امسال به ثبت رسيد.

به گزارش شركت
سرمايه گذاري بانك ملي ايران‘ نعمت اله مظلوميان افزود: با اين افزايش سرمايه ‘
سرمايه صدرا به ۹۴۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ۱۳۷۵( سال ورود شركت به بورس)
۱۸۸ برابر شد.

وي سود قابل تقسيم
صدرا  را 1020 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: متوسط سرانه  سودآوري هر نفر پرسنل
صدرا  از 146 ميليون ريال در سال 82 به 269  ميليون ريال در سال 83 رسيد كه نشان
دهنده رشد ۸۴ درصدي دارد.


وي ارزش قراردادهاي صدرا را يك ميليارد و
۹۱۵ ميليون دلار عنوان كرد و افزود: قراردادهاي صدرا بدون احتساب ارزش قراردادهاي
فازهاي ۱۵و۱۶ پارس جنوبي و جمع آوري گازهاي سطحي خارك شامل ۷۰۴ميليون و ۷۰۰ هزار
دلار در بخش نفت و گاز‘ ۷۵۵ميليون و ۷۰۰ هزار دلار در بخش ساخت و تعمير كشتي و ۴۵۵
ميليون و ۶۰۰ هزار دلار امور زيربنايي و بندري مي شود.
معاون مالي و اداري صدرا با اشاره به افزايش ۸۵ درصدي سود سال گذشته اين شركت  نسبت
به سال ۱۳۸۲ گفت: اين ميزان رشد در درآمدهاي صدرا در شرايطي بدست آمد  كه قرار
دادهاي فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي و جمع آوري گازهاي سطحي خارك هنوز نهايي نشده و در
سال ۸۳ به مرحله اجرا درنيامد.