شرکت صنعتی دریایی ایران ( صدرا )

به گزارش ایران بورس جلسه مجمع عمومی فوق العاده (به منظور افزایش سرمایه) شرکت صنعتی دریایی ایران(سهامی عام) در ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 27/08/85 در تهران ، خیابان ولی عصر ، نرسیده به چهار راه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار خواهد شد.

جهت مزید اطلاع به لینک زیر مراجعه نمایید .

http://82.99.218.26/document/8508023012.pdf