شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا )

پس از اعلام آمادگی شرکت مناطق نفتخیز جنوب برای توسعه میدان آزادگان، اینک شرکت
صدرا نیز آمادگی خود را برای توسعه این میدان اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی کاهش سهم شرکت ژاپنی اینپکس در
توسعه میدان نفتی آزادگان به 10 درصد، شرکتهای داخلی رفته رفته تمایل خود را برای
توسعه این میدان نشان می‌دهند.

پیشتر شرکت مناطق نفتخیز جنوب آمادگی خود را برای توسعه میدان آزادگان اعلام کرده
بود. هم‌اینک شرکت صنعتی دریائی ایران(صدرا) نیز آمادگی خود را برای انجام این کار
اعلام کرده است.

بنابراین گزارش، صدرا اعلام کرده که توسعه میدان را در سقف قراردادی شرکت اینپکس
بعلاوه 17 درصد (بخاطر تفاوت زمانی و تحولات بازار) اجرا نموده و ریسک بیشتری از
افزایش هزینه‌ها را از محل Rem جبران می نماید.

بر این اساس، شرح کار مندرج در قرارداد با شرکت اینپکس و MDP توافق شده به اجرا در
خواهد آمد.
به گزارش فارس، توانمندی شرکتهای داخلی در توسعه این میدان بارها توسط مقامات و
مسئولین وزارت نفت نیز اعلام شده بود و کارشناسان این صنعت نیز معتقدند شرکتهای
داخلی حتی با یک سوم ارزش قرارداد اینپکس، می‌توانند این میدان را توسعه داده و
هزینه‌های توسعه میدان را از محل تولید آن جبران کنند.