شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

شناور لایروب ساخت شرکت صدرا امید چابهار به زودی به آب‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مانا، ساخت شناور لایروب از نوع مکنده تیغه‌دار Suction
Prepgercutter جهت لایروبی اسکله‌های تجاری و صیادی که توسط شرکت صدرا امید چابهار
در حال ساخت بود هم‌اکنون عملیات مهندسی و تأمین تجهیزات لایروب آن به اتمام رسیده
و مراحل نصب تجهیزات در حال اتمام است.

براساس این گزارش همچنین عملیات ساخت 3 فروند لندینگ‌کرافت 1400 تنی در این شرکت در
حال انجام است که هم‌اکنون عملیات مهندسی و خرید و تأمین موادخام این شناورها به
طور کامل انجام شده و عملیات ساخت هر 3 شناور با 70 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

همچنین قرارداد ساخت یک فروند لندینگ‌ 1500 تنی در این شرکت که مراحل مهندسی، خرید
و ساخت آنها آغاز شده هم‌اکنون در مراحل اجرایی قرار دارد.