شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

معاون مدیر عامل در امور نفت و
گاز و پتروشیمی شرکت صنعتی دریایی ایران گفت: صدرا برای نخستین بار در کشور اجرای
مهندسی پایه یکی از مجتمع های پتروشیمی را با موفقیت به انجام رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مهدی تهرانی افزود:
مهندسی پایه صنایع پتروشیمی در کشور اغلب توسط پیمانکاران خارجی اجرا می شد که با
ورود صدرا به این عرصه برای نخستین بار توسط یک شرکت ایرانی انجام شد.
وی از تکمیل مهندسی پایه طرح توسعه ای پتروشیمی تبریز توسط صدرا خبر داد و افزود:
طراحی، نصب و راه اندازی این طرح به دست متخصصان شرکت صنعتی دریایی ایران و مهندسان
و کارشناسان مجتمع پتروشیمی تبریز طبق برنامه زمان بندی شده در حال اجرا است.
تهرانی پشرفت فیزیکی این طرح را در سومین ماه اجرا 95/8 درصد ذکر کرد و افزود: با
توجه به همکاری و تعامل برقرار شده میان متخصصان صدرا و مجتمع پتروشیمی تبریز پیش
بینی می شود این طرح بدون تاخیر تیرماه سال 1386 به اتمام برسد.
وی با اشاره به چشم انداز صنعت پتروشیمی در کشور و افزایش سهم ایران در بازارهای
خارجی افزود: با توجه به ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و اهتمام دولت به این
مهم صدرا به لحاظ بهره گیری از توان کارشناسی و فنی بالا وارد صنعت پتروشیمی شده
است.
به گفته تهرانی، اجرای این طرح برای صدرا با توجه به جایگاه صنعت پتروشیمی در کشور
بسیار ارزنده بوده و به افزایش تجربیات متخصصان صدرا برای موفقیت بیشتر در این عرصه
منجر می شود.
وی افزود:همزمان با تکمیل مهندسی پایه این طرح، مرحله طراحی تفصیلی نیز آغاز و بخشی
از تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است که بزودی برای نصب آماده خواهند شد.
وی تقارن زمانی اجرای مراحل مهندسی تفصیلی و مراحل مختلف اجرا را موجب کاهش زمان
اجرا و تحویل به موقع طرح به کارفرما دانست و افزود: این همزمانی فعالیت ها تنها به
لحاظ توان بالای کارشناسی و مشارکت پیمانکاران دیگر در اجرا از جمله شرکت پژوهش
مهندسی صنعت نفت که یکی از شرکتهای زیرمجموعه صدرا است امکانپذیر شده است.
تهرانی با تاکید بر اولویت صدرا بر خرید از فروشندگان و پیمانکاران ایرانی گفت:تا
جاییکه مشخصات فنی و امکانات داخلی اجازه می دهد اغلب تجهیزات مورد نیاز از داخل
کشور تامین می شود مگر اینکه این تجهیزات در کشور نباشد که به ناچار از دیگر کشورها
خریداری خواهد شد.
وی بهره گیری از توان دیگر پیمانکاران داخلی را از سیاست های کاری صدرا برای افزایش
اشتغال زایی و تقویت بنیه پیمانکاران جزء برشمرد و افزود: صدرا با جلب مشارکت
پیمانکاران متخصص و حفظ مدیریت خود سعی دارد علاوه بر استفاده از تجربیات آنان بستر
لازم برای افزایش تخصص و بهبود کیفیت اجرای طرح ها را در کشور فراهم کند.
شرکت صنعتی دریایی ایران این طرح را که ساخت واحد جدید پلی استایرن مقاوم(HIPS) با
ظرفیت 54هزار تن در سال است را از طریق مناقصه از شرکت پتروشیمی تبریز به مبلغ 15
میلیون دلار و 120 میلیارد ریال و بصورت واگذاری صددرصدی به صدرا به مدت 24 ماه به
پیمان گرفته است.