شرکت صنعتی دریایی ایران ( صدرا )

سکوی حفاری نیمه شناور
البرز با 97 درصد پیشرفت ساخت در مرحله راه اندازی بوده و بهمن ماه سال جاری به
کارفرما تحویل داده می شود.

مدیر عامل شرکت صنعتی
دریایی ایران گفت:این سکوی نیمه شناور برای حفاری تا عمق یک هزار متر  در آب و
حفاری تا عمق هفت هزار متری از کف دریا با امکان زیست برای 120 نفر  ساخته می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع
رسانی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مهندس جلیل خبره وزن این سکو را 14 هزار و
190 تن شامل 10 هزار تن سازه و چهار هزار و 190 تن تجهیزات و ماشین الات عنوان کرد
و افزود: این سکو نخستین سکوی شناور حفاری در عمق های زیاد در دریای خزر محسوب می
شود که توسط پیمانکار ایرانی در حال است.

وی افزود: از آنجا که
برای ساخت این گونه سکوهای حفاری نیاز به فناوری بالایی است سازندگان آن نیز نه
تنها در ایران بلکه در جهان محدود بوده و به ندرت می توان پیمانکارانی را یافت که
توانایی ساخت چنین سکوهایی را داشته باشند.

خبره  با اشاره مشارکت
صدرا با یک شرکت خارجی برای ساخت سکوی نیمه شناور البرز افزود: این شرکت خارجی تنها
مسوول تهیه طرح مهندسی پایه بوده و صدرا با   95درصد سهم در اجرا مهندسی تفصیلی،
خرید ، ساخت و راه اندازی این پروژه را در اختیار دارد.
به گفته وی، ساخت این سکو تجربه نخست صدرا برای ساخت سکو نبوده و صدرا در سال 76
نیز سکویی برای حفاری تا عمق آبهای 93 متر با مشارکت یک شرکت فنلادیی ساخت که
نخستین تجربه ساخت سکوی شناور در کشور و صدرا بود.

خبره بر تعهد و تعصب
پیمانکاران ایرانی برای اجرای فنی و کیفی پروژه ها تاکید کرد وافزود: اگرچه
پیمانکاران ایرانی در ابتدای راه هستند اما با توجه به پشتوانه تعهد و تعصبی که به
میهن اسلامی خود دارند به مراتب برتر در اجرای کیفی پروژه های نفتی به مراتب برتر
از پیمانکاران خارجی عمل می کنند.

سکوی نیمه شناور حفاری
البرز دارای ابعاد 8/78 در 6/98 متر، ارتفاع سکو تا روی عرشه اصلی 5/36 متر و
ارتفاع دکل حفاری از روی عرشه اصلی 55 متر است که در مجتمع کشتی سازی و سکو سازی
دریای خزر  شرکت صنعتی دریایی ایران ساخته می شود.