شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

معاون پروژه‌هاي نفت
وگاز صدرا گفت: صدرا در اجراي هيچ‌كدام از طرح‌هاي نفتي و گازي خود تاخير نداشته و
اشاره من به تاخير در پروژه سلمان، اشتباه لفظي بود.

تهراني، در گفت وگو با
ايسنا، افزود: لوله‌گذاري فازهاي 7 و 8 پارس جنوبي تمام شده و پروژه خط لوله فاز شش
و همچنين ساخت سكوها در بوشهر نيز در حال انجام است كه بر اساس برنامه زمان‌بندي،
اين پروژه‌ها بايد اسفند امسال تكميل شوند.

وي با اشاره به اجراي
پروژه ميدان نفتي سلمان توسط صدرا و شركت صف به صورت كليد در دست گفت: بخشي از اين
پروژه در بندرعباس و بخشي ديگر نيز در بوشهر اجرا مي‌شود و تاكنون دو پايه سكوهاي
اين طرح نصب شده است.

او با بيان اين كه
صدرا پروژه پتروشيمي تبريز را نيز در دست اجرا دارد، گفت: اين پروژه به صورت كليد
در دست، اجرا و حدود 30 ميليون دلار براي آن سرمايه‌گذاري مي‌شود.

تهراني، زمان پيش‌بيني
شده براي اجراي اين پروژه را 24 ماه عنوان كرد و گفت: حدود دو ماه از آغاز اجراي
اين طرح مي‌گذرد.

وي در ادامه مدت زمان
پيش‌بيني شده براي اجراي طرح سلمان را 24 ماه عنوان كرد و گفت: به دليل مشكلات
مالي، اين زمان‌بندي مقداري افزايش يافته است.

در ادامه خبرنگار
ايسنا خواستار توضيح بيشتر تهراني در مورد مشكل ايجاد شده در پروژه سلمان و عامل
اصلي تاخير آن شد كه او با تاكيد بر اينكه اين پروژه مشكلي ندارد، گفت: طرح سلمان
براساس برنامه زمان‌بندي پيش مي‌رود و تلاش مي‌كنيم كه اين طرح را در زمان پيش‌بيني
شده اجرا كنيم.