شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

 با
اعلام پیش‌بینی برای سال 84<صدرا> با 1356 ریال EPS به تابلو باز می‌گردد


 طرح‌های قطب صنعتی بوشهر و ساخت بارج لوله‌گذار شرکت صنعتی دریایی ایران د
ر
سال 84 به بهره‌برداری می‌رسند.


 
بر
اساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز قطب صنعتی
بوشهر بالغ بر 550میلیارد ریال است که طرح مذکور 59درصد پیشرفت داشته است و نیز
برای ساخت بارج لوله‌گذار بالغ بر 250میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برآورد شده است که
تاکنون 92درصد کار پیشرفت کرده است.


 <
خصدرا>
درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان سال 84 با سرمایه 940میلیارد
ریال به طور خالص مبلغ یک هزار و 356ریال پیش‌بینی کرده است.


 
همچنین
پیش‌بینی عملکرد این شرکت برای سال مالی مذکور در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال
مالی گذشته از 32درصد افزایش فروش، 37درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته،
17درصد افزایش سود عملیاتی و 26درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است که
شرکت دلایل تغییرات را اعلام ننموده است.


 
جهت
مزید اطلاع
 
شرکت اعلا‌م نموده است،
 
مبلغ 484میلیارد ریال از پیش‌بینی درآمد فروش سال مالی 84 بابت قرارداد ساخت پنج
فروند کشتی نفتکش افراماکس در نظر گرفته شده است که به علت عدم دریافت پیش پرداخت
قرارداد در موعد مقرر، قرارداد مذکور نهایی نگردیده و نهایی شدن قرارداد منوط به
افزایش قیمت با توجه به افزایش نرخ جهانی فولاد می‌باشد.


 
بنابراین
گزارش هیات مدیره صنعتی دریایی ایران در نظر دارد تقسیم مبلغ یک هزار و 271میلیارد
ریال خالص به ازای هر سهم مبلغ یک هزار و 352ریال را برای سال مالی 84 به مجمع
عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید. (
دنیای
اقتصاد

)