شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

 با
اعلام پیش‌بینی برای سال ۸۴<صدرا> با ۱۳۵۶ ریال EPS به تابلو باز می‌گردد


 طرح‌های قطب صنعتی بوشهر و ساخت بارج لوله‌گذار شرکت صنعتی دریایی ایران د
ر
سال ۸۴ به بهره‌برداری می‌رسند.


 
بر
اساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز قطب صنعتی
بوشهر بالغ بر ۵۵۰میلیارد ریال است که طرح مذکور ۵۹درصد پیشرفت داشته است و نیز
برای ساخت بارج لوله‌گذار بالغ بر ۲۵۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برآورد شده است که
تاکنون ۹۲درصد کار پیشرفت کرده است.


 <
خصدرا>
درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان سال ۸۴ با سرمایه ۹۴۰میلیارد
ریال به طور خالص مبلغ یک هزار و ۳۵۶ریال پیش‌بینی کرده است.


 
همچنین
پیش‌بینی عملکرد این شرکت برای سال مالی مذکور در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال
مالی گذشته از ۳۲درصد افزایش فروش، ۳۷درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته،
۱۷درصد افزایش سود عملیاتی و ۲۶درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است که
شرکت دلایل تغییرات را اعلام ننموده است.


 
جهت
مزید اطلاع
 
شرکت اعلا‌م نموده است،
 
مبلغ ۴۸۴میلیارد ریال از پیش‌بینی درآمد فروش سال مالی ۸۴ بابت قرارداد ساخت پنج
فروند کشتی نفتکش افراماکس در نظر گرفته شده است که به علت عدم دریافت پیش پرداخت
قرارداد در موعد مقرر، قرارداد مذکور نهایی نگردیده و نهایی شدن قرارداد منوط به
افزایش قیمت با توجه به افزایش نرخ جهانی فولاد می‌باشد.


 
بنابراین
گزارش هیات مدیره صنعتی دریایی ایران در نظر دارد تقسیم مبلغ یک هزار و ۲۷۱میلیارد
ریال خالص به ازای هر سهم مبلغ یک هزار و ۳۵۲ریال را برای سال مالی ۸۴ به مجمع
عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید. (
دنیای
اقتصاد

)